KEHILANGAN ARAH

KEHILANGAN ARAH

Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan ayahnya, sang pembuat patung berhala dan pengikut setia penguasa Namruz. Dalam Al-Qur’an Surat Maryam dari ayat ke-41 sampai ke-50 dikisahkan sebagai berikut. “Ceritakanlah Hai Muhammad tentang kisah Ibrahim di dalam Al-Kitab (Al-Qur’an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; “Wahai … Read more