Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Meninggalnya ulama Suriah Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili menyebabkan kedukaan yang teramat sangat di hati umat Muslim sedunia, termasuk Anggota Kibar Ulama Al Azhar Syeikh Ali Jum’ah. Beliau juga merasa kehilangan serta mengucapkan bela sungkawa atas wafarnya Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili.
Dalam akun Facebook dan Twitter-nya, Syeikh Ali Jum’ah memberikan pernyataan dengan menyitir sebuah hadits, “Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan serta merta mencabutnya dari hati manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Ketika Allah tidak lagi menyisakan seorang ulama, maka manusia akan menjadikan pimpinan-pimpinan yang bodoh. Kemudian para pimpinan bodoh tersebut akan ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan”.
Ulama yang pernah menjabat mufti ini juga menyitir pernyataan Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu yang menyatakan;
“Meninggalnya seorang ulama merupakan sebuah celah dalam Islam, dan tidak ada sesuatu yang bisa menambalnya, selama malam dan siang tidak bisa bersatu.”
Syeikh Ali Jum’ah lantas menyatakan bahwa ia merasa sedih dengan  wafatnya Dr. Wahbah Az Zuhaili yang merupakan seorang tokoh besar, berilmu, faqih, ahli ushul fiqh, mufassir.
Dr. Wahbah  merupakan ulama besar Ahlus Sunnah wa jama’ah sekaligus Ketua Jurusan Fiqh Islam di Universitas Damaskus serta anggota forum keilmuan di berbagai tempat.
Yang pernah menjadi guru Dr. Wahbah Az Zuhaili di Mesir ialah Syeikh Mahmud Syaltut, Syaikh Abdurrahman Taj, Syaikh Isa Manun, Syeikh Jadurrab Ramadhan dan Syeikh Muhammad Abu Zahrah.
Syeikh Ali Jum’ah berpendapat mengenai kapasitas keilmuan Dr. Wahbah Az Zuhaili, bahwa, “Allah telah  menyatukan baginya ilmu logika dan ilmu nash. Dan telah mendapat manfaat darinya dan kitab-kitabnya ribuan penuntut ilmu dari timur dan Barat.”
Beliau juga berpendapat bahwa Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang yang konsisten dalam membela kebenaran, berjiwa besar, tawadhu’, serta akhlaknya merupakan ciri dari orang sholeh.
Dr. Wahbah Az Zuhaili memberi warisan kepada perpustakaan dunia Islam dengan puluhan karangan yang indah dan bermanfaat.  Semoga Allah menjadikannya timbangan kebaikan baginya di akhirat nanti. Amin. [islamaktual/hidayatullah]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top